Nasza oferta

 • obsługa księgowa
 • obsługa kadrowo-płacowa
 • deklaracje VAT
 • rozliczenia ZUS
 • doradztwo w sprawach podatkowych
 • PIT-y roczne
 • reprezentacja przed Urzędem Skarbowym (kontrole)
 • pomoc przy otwieraniu działalności
 • stała współpraca z renomowaną kancelarią prawną

KSIĘGOWOŚĆ

W zakresie świadczonych przez nas usług księgowych znajduje się prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów, a także ksiąg rachunkowych.

Szczegółowy zakres usług:

 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów:
  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych;
  • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT, WNT, WDT, ZWROTY VAT)
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji oraz ewidencji wyposażenia;
  • bieżące udzielanie porad w zakresie przepisów prawa podatkowego;
  • sporządzanie rozliczeń rocznych.
 • ewidencja przychodów:
  • miesięczne naliczanie podatku (PPE);
  • bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku (VAT);
  • sporządzanie rozliczeń rocznych.
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych:
  • opracowanie zakładowego planu kont;
  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych;
  • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT, WNT, WDT, ZWROTY VAT)
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji;
  • sporządzanie bilansów, rachunków wyników;
  • przygotowywanie niezbędnych zestawień, pomocnych w zarządzaniu jednostką dla Zarządu, Rady Nadzorczej itp.

KADRY I PŁACE

Oferujemy Państwu także pełną obsługę kadrowo-płacową, która obejmuje załatwianie formalności związanych z zatrudnianiem pracowników.

Szczegółowy zakres usług:

 • obsługa kadrowa:
  • sporządzanie dokumentów, dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy;
  • prowadzenie akt osobowych pracownika;
  • prowadzenie całości spraw związanych z kalendarzami pracowników (urlopy wypoczynkowe, chorobowe, urlopy macierzyńskie, ewidencja urlopów i inne);
  • sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji, dotyczącej przebiegu zatrudnienia;
  • obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło);
  • obsługa kontroli ZUS.
 • obsługa płacowa:
  • sporządzanie list płac z umów o pracę;
  • sporządzanie list płac z umów cywilnoprawnych;
  • sporządzanie druków ZUS RMUA;
  • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych;
  • sporządzanie rocznych informacji o dochodach ( PIT-11);
  • sporządzanie rocznego obliczenia podatku ( PIT-4R).

Biuro Księgowe AGA. Wszelkie prawa zastrzetżone